• Slider 1

ÜRÜNLER

KULLANIM ALANINA GöRE üRüNLER

ÜRüN BİLGİLERİ / Dencell-D Tipi

Dencell-D tip ürünlerimiz krem ve toz deterjan imalatında kullanılan teknik CMC ürünleridir. Deterjan sanayinde laboratuar çalışmaları CMC’nin pamuklu dokumalarda pamuk lifleri ile (H) bağı teşkil ettiklerini ortaya koymuştur. Kir tutma özelliği negatif (-) yüklü toz parçaları ile negatif (-) karboksimetil grupları arasında meydana gelir. Bu sayede CMC toz deterjanlarda, kir tutarak durulama suyu ile kirin atılmasını (anti-redeposition) sağlar. Bu yüzden Anti-redeposition Ajanı olarak da adlandırılır. Bunun haricinde, temizleme gücünü de arttırarak performans ve ekonomide faydalar sağlar.

Krem deterjanlarda ise daha çok su tutma istendiğinden daha yüksek vizkoziteye sahip CMC tercih edilir.

• Dencell-D tipi CMC ürünlerimiz genel kabul görmüş deterjan spesifikasyonları limitleri içerisinde kalmakla beraber, bu standart ürünlerimiz haricinde müşteri talebine göre farklı kimyasal spesifikasyon ve fiziksel görünümlerde de üretilebilirler. • Bu esnek üretim imkanları ve farklılıklar sonucunda müşteri memnuniyeti, fiyat hassasiyeti, performans beklentisi en üst düzeyde karşılanır.

• ürün portföyümüzde bulunun deterjan tipleri, kullanım şekline göre 2 ana gruba ayrılmıştır:

Toz Deterjan Tipleri:

Dencell-DT tipleri genel itibariyle toz deterjan imalatında kullanılır. Spesifikasyonları itibariyle farklı endüstrilerde amacına yönelik olarak farklı görevlerde de kullanılabilirler.

Toz deterjan sanayinde, müşteri talebine, pazar-fiyat hassasiyetine, ekonomi, ve üstün renk ve fiziksel form özelliklerine göre toz deterjan tipi CMC ürünlerimiz DTE, DT, DTA ve DTH olarak 4 standart alt tipe ayrılmıştır. Bu standart tiplerin haricinde müşteri talebine uygun spesifikasyonlarda ürün de verilebilmektedir.

Krem Deterjan Tipleri:

Dencell-DK tipleri, farklı vizkozite değerlerine göre değişik speksifikasyon aralıklarında üretilebilmektedir. Bu tipler, krem deterjanlarda kullanılabildiği gibi, yüksek vizkozite vermeleri sebebiyle aynı zamanda, sıcak ülkelerde aşırı ve hızlı su kaybının önüne geçilmesi için değişik sanayi dallarında viskozite arttırıcı (viscosifier) olarak da kullanılmaktadır.

• Yukarıda sıralanan tiplerden hariç, müşteri talebine göre özel ürünler de üretilebilindiği gibi, standart ürünlerin spesifikasyonlarında değişiklik yapabilmek suretiyle esnek çözümler yaratabilmemiz de mümkündür.