Loading...
Skip to Content

ESG

Reach

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır. Amaçları
REACH’in bir kaç amacı vardır:

 • Çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korumayı sağlamak.
 • Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı / ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak.
 • Maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak.
 • AB kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması.
 • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across (çapraz okuma). Veri yoksa, pazar da yok

REACH’in önemli bir bölümü, üretici ve ithalatçı/ihracatçılarının maddelerini merkezi bir Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirmeleridir. Bir kayıt paketi, madde hakkında standart bir dizi veri ile desteklenecektir. İstenen verinin miktarı, üretilmek ya da sunulmak istenen maddenin miktarıyla orantılıdır.
Eğer maddenizi kaydettirmezseniz, bu durumda bunlar hakkındaki veriler üzerinde yer almayacağından sonuçta bu ürünleri yasal olarak AB’de üretemeyecek veya AB piyasasına sunamayacaksınız, yani veri yoksa, pazar da olmayacak!Kapsam ve muafiyetler REACH, AB pazarında üretilen veya dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki maddelere uygulanmaktadır. Genel olarak, kendi halindeki, bir karışım içindeki veya eşya içerisindeki (eğer maddenin normal ve açıkça öngörülebilir koşullarda kullanım sırasında eşyadan salınımı isteniyorsa) bütün maddelere uygulanır. Bazı maddeler özel olarak kapsam dışı bırakılmıştır:
 • Radyoaktif maddeler
 • Gümrük kontrolü altındaki maddeler
 • Maddelerin taşınımı
 • İzole Edilmemiş Ara Ürünler
 • Atıklar
 • Doğal olarak oluşmuş bazı az-zararlı maddeler


 • Bazı maddeler için de özel yasalar kapsamında önlemler alınmıştır:

 • İnsan ve veteriner ilaçları
 • Gıda ve gıda katkı maddeleri
 • Bitki koruma ürünleri ve biyositler


REACH Tüzüğünde, belirli koşullarda kullanılmaları durumunda, daha özel önlemler alınan diğer maddeler:

 • İzole edilmiş ara ürünler (Yerinde ayrıştırılmış ara ürün)
 • Araştırma ve Geliştirmede kullanılan maddeler (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme)Ön-kayıt
Avrupa pazarında yılda 1 ton veya üzerinde sunulan 100.000’den fazla madde (ön-kayıt süreci öncesinde 30.000 olarak tahmin edilmekteydi) vardır. Bütün bu maddeleri bir anda kayıt ettirmek hem sanayi hem de düzenleyici kurumlar için çok zor olacaktı. Bu yükün üstesinden gelebilmek için halihazırda üretilen ve piyasaya sunulan maddelerin kaydının üç aşamada yapılması öngörüldü. Bu aşamalarla, kayıt yükümlülüğü 2018’e dek yayılmıştır. Bu faz-içi kayıt son tarihlerinden yararlanabilmek için üretici ve tedarikçilerin 1 Haziran-1 Aralık 2008 tarihleri arasında ön-kayıt ya da daha sonra uygun koşulları sağlıyorlarsa gecikmeli ön-kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Ön-kayıt, yasal bir gereklilik değilse de geçiş periyotlarından faydalanabilmek için yapılması önerilmektedir.

Cdp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Possimus obcaecati itaque esse magni dicta, enim, maiores iste veritatis, laboriosam animi similique cupiditate facilis atque? Voluptatum dicta dignissimos dolor labore voluptas voluptate ducimus maiores, architecto, impedit reprehenderit dolorum ipsum ad. Autem, velit debitis! Tempora officia, illum sunt ad eligendi numquam adipisci.

İso

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Possimus obcaecati itaque esse magni dicta, enim, maiores iste veritatis, laboriosam animi similique cupiditate facilis atque? Voluptatum dicta dignissimos dolor labore voluptas voluptate ducimus maiores, architecto, impedit reprehenderit dolorum ipsum ad. Autem, velit debitis! Tempora officia, illum sunt ad eligendi numquam adipisci.
Buy