• Slider 1

ÇEVRE

ÇEVRE

Denkim Kimya A.Ş., üretiminde kullandığı hammaddeler ve üretim teknolojisi ile kapalı sistem bir üretim prosesine sahip olup çevreye zararlı hiçbir atık ürün çıkarmaz. Bu anlamda ekoloji dostu üretim standartlarını belirlemiştir. Bu standartlar, enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji kaynaklarını, atık değerlendirme faaliyetleri ile üretim faaliyetlerinin her aşamasında insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını düstur edinmiş ve bunu öncelikli olarak ele alan, sürekli olarak ön planda tutan bir anlayıştır. Bu anlayışın devamı olarak, üretim faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerinin zararsız olduğunu belgelemek ve çevresel etkilerini denetim altında tutabilmak için yasal olan tüm izin ve sertifikalar yetkili birimlerden denetimler sonucunda almıştır.

Bunlardan bağzıları;

• ÇED (çevresel Etki Değerlendirme),

• Çevre İzni ve Lisansı

Ayrıca çevreye olan etkilerini takip eden, tüm atıklarını düzenli olarak ölçmek suretiyle çevreye olan etkilerini sürekli olarak azaltmayı amaçlayan bu sorumluluğun bilincindedir.


Paydaş Katılım Planı

Şikayet Giderme Prosedürü