Loading...
Skip to Content
denkimBanner
slider_2
slider_2


SEKTÖRLER

MADEN FLOTASYONU ve PELETLEME

CMC maden flotasyonlarında ve mineral endüstrisinde sıklıkla kullanılan bir üründür.


CMC, flotasyon inhibitörü olarak madencilik endüstrisinde ve organik bağlayıcı olarak demir cevheri peletlemede kullanılmaktadır.


Mineral Peletleme


CMC, mineral toz şekillendirme için bağlayıcının bir bileşenidir. Bununla birlikte bağlayıcı ve pelet üretimi için vazgeçilmez bir bileşendir. Islak pelet, kuru pelet ve kalsine pelet özelliklerini iyileştirebilir. İyi bağlayıcı olması ve pelet oluşturması nedeniyle, CMC ile eldelenen peletler mükemmel vuruş performansına, yüksek basınç dayanımına ve düşme direncine sahiptir. Ayrıca pelet derecesini de artırabilir. Bunun yanı sıra şu faydaları sağlar;


• İyi pelet oluşturma ve su kontrol özelliği

• Peletin hidrofiliklikten hidrofobikliğe değişimi

• İyi dağılabilirlik ve ıslak peletlerin yüksek mukavemeti

• Pelet bozulması tahrifatını engeller

• Kuru pelet sıkıştırma mukavemetinin arttırılması

• Yüksek çatlama sıcaklığı

• Pelet boyutunun homojen dağılımı

• Pürüzsüz pelet yüzeyi

• İyi metalurji performansı


Maden Flotasyonu

CMC, flotasyon işleminde maden cevheri ile birlikte çıkan taş-toprak, değersiz yığıntı (moloz) minerallerini etkin bir şekilde bastırmak için özel olarak tasarlanmış selülozik polimerdir.

Faydaları şöle sıralanabilir;

Hidrofobik çamur minerallerini hidrofilik hale getirir

CMC kullanımı, istenmeyen mineraller içeren moloz hacminin bastırılması sırasında hedef elementlerin ekstraksiyonunu arttırmayı mümkün kılar.

Damar mineralleri genellikle cevher bileşiminde bulunur ve çoğu durumda talk, grafit, serpantin, klorit, anhidrit ve diğer karbonat bileşikleri gibi
hidrofobik özelliklere sahiptir.

CMC, yüzeylerinde özelliklerini değiştirmelerini ve daha hidrofilik olmalarını sağlayan bir polimer film oluşturur. Böylece istenilen metaller serbestçe yüzeye çıkar.

CMC ıslanabilirliği arttrır

CMC, ürünün suda daha kolay çözülmesine ve düşük dozajlarda daha yüksek ıslanabilirliğe yol açan, özelleştirilmiş bir iyonik dağılımın kanıtlanmış bir tekniği ile üretilir.

Çamur minerallerinin yüzeyini hidrofilik hale getirmek ve ekstrakte ederek flotasyon işleminin seçiciliğini arttırır. Sonuç olarak, gerekli elementler, istenen hedef konsantrasyonlardaki cevherden elde edilir.

Katyonik toplayıcının adsorpsiyonunu engeller

Potas cevherleri genellikle istenmeyen bir miktar kil çamuru içerir. CMC, kil minerallerinin yüzeyinde seçici olarak adsorbe edilir ve bu minerallerin katyonik toplayıcılarının adsorpsiyonunu bloke eder. Bu, dozu azaltmanıza izin verir.

CMC, düşük ile yüksek viskoziteli ve düşük ile yüksek sübstitüsyon (DS) derecesine sahip spesifikasyonlarda üretilebilir.

Ürünlerimiz ve kullanımlarına dair detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.

CERAMIC INDUSTRY

Seramik sanayinde CMC vizkozite stabilizasyonu katı madde süspansiyonu ve bağlayıcı özellikleri nedeniyle tercih edilir. Yüzey sırlama ve kontrollü su kaybı sayesinde kuruma süresi ayarlanarak düzgün yüzeyli ürünler eldelenmesine yardımcı olur. Vitrifiye ürünlerde, desen özelliklerinin kurutma prosesi öncesinde korunması için daha vizkoz tipler tercih edilmelidir.


Müşteri talebine göre farklı kimyasal spektlerde CMC ürünler temin edilebilir.


Ürünlerimiz ve kullanımlarına dair detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.

PETROL VE GAZ SONDAJLARI

Sondaj sanayine yönelik olarak üretilen CMC ve PAC ürünlerimiz, sondaj çamuru vizkozitesinin ayarlanmasında ve film yapıcı özelliği sayesinde filtrasyon sağlayarak kuyuda su kaybının önlenmesinde kullanılır. Bunun yanı sıra sondaj sırasında aşırı sıvı kaybını önlemek için çamuru homojen tutar. Gözeneklerden sıvı kaybını önleyerek, farklı özelliklerdeki toprağın sondaj makinesine karşı direncini azaltır ve performansı artırır. Çamura sağladığı kayganlık sayesinde, kazılan toprağın dışarı atılmasını da kolaylaştırır.

Özellikle petrol endüstrisinde kil, barit ve bentonit gibi malzemelerinin sudaki dispersiyonlar halinde hazırlanan çamurun süspansiyonunun devamlılığını sağlayarak akışkanlığı sağlar.

Sondaj tipi ürünlerimiz enternasyonel kabul edilmiş standart olan API 13A spesifikasyonlarına uygun olarak üretilmektedir. Bunun haricinde müşteri talebi doğrultusunda faklı spesifikasyonlarda ürünler de temin edilebilir.

Denkim Kimya A.Ş., yerel ve bölgesel ölçekte birçok kamu ve özel müşterilerinin yanı sıra, global ölçekte operasyoları ile bilinen ABD menşeli sondaj servis hizmeti firmalarında “Onaylı Tedarikçi” referansına sahiptir.


Üretimini yapmakta olduğumuz sondaj tipleri şunlardır:


TEKNİK SAF
DENCELL* ECOPAC DENCOLL*
CMC LV LV PAC LV
CMC HV HV PAC ELV
CMC UHV PAC ULV
PAC LV PAC HV
PAC ELV PAC R
PAC ULV
* DENCELL ve DENCOLL markalı ürünlerimiz API 13A kalite standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Ürünlerimiz ve kullanımlarına dair detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.

TEKSTİL SANAYİ UYGULAMALARI

CMC tekstil sanayinde iplik haşıllama prosesi ve baskı patı hazırlanmasında kullanılmaktadır. Soğuk suda çabuk ve kolay çözünmesi, film yapıcı özelliği ve yapıştırma gücü nedeniyle tercih edilmektedir. Dokuma randımanını arttırması, dokuma sonrası işlemlerde enzim kullanmaksızın sökülebilmesi de suya ve buhara olan ihtiyacın azalmasına etki eder. Haşıl prosesinde nişasta ile beraber ve/veya nişasta yerine kullanılabilir.

CMC’nin haşıl işleminde nişastaya olan bazı üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir;

• CMC nişastanın aksine soğuk suda çözülebilir.

• Haşıllama prosesinde buhar ve ısıl işlem gerektirmediğinden enerji
maliyetlerinde tasarruf sağlar.

• Dokuma sonrası haşıl sökümü sadece soğuk suyla yıkama suretiyle gerçekleştirilir. Enzim veya ısıl işlem gerektirmez.

• Nişastayla yapılan haşıllama sonucu, dokuma sonrası yapılan haşıl sökümü ne kadar iyi olursa olsun yine de bir miktar nişasta iplik üzerinde kalabilir. Boyama sırasında nişasta parçalarının iplik üzerinde kalması sonucu abraj (renk farkı) meydana gelebilir ve boyada ve bitmiş ürünün kalitesinde zaafiyet yaratır. Ancak CMC soğuk suyla tam olarak yıkanabildiğinden böyle bir sorun yaratmaz, abraj (renk farkı) riskini ortadan kaldırır.

• CMC nişastaya göre yukarıda sayılan özellikleri ile birçok maliyetten tasarruf etmeye imkan sağlar, bu nedenle çok daha ekonomik ve verimlidir.

• Kullanımda 3 kilogram nişasta, 1 kg CMC ile ikame edilebilir.

Ürünlerimiz ve kullanımlarına dair detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.

YAPIŞTIRICI VE TUTKALLAR

Duvar kağıdı tutkalı için özel olarak geliştirilen ALFACELL ve BETACELL markalı ürünlerimiz, mükemmel film yapıcı ve suda eriyebilen selülozik polimerlerdir.

Ürünlerimiz, genellikle duvar kağıdı yapıştırmasında kullanılmalarının yanında, halı arkası larklama, seramik harcı, ahşap parke dolgusu, saten boya altı sıva macunu hazırlanmasında da kullanılabilir.

Bunların dışında donma geciktirici etkilerinden dolayı alçı ve çimento harçlarında donma geciktirici katkı malzemesi olarak kullanılabilirler. Suda kolay çözünmesi, kıvam verici ve bağlayıcı özelliği nedeniyle deri yapıştırmada kullanılır.Ürünlerimiz ve kullanımlarına dair detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.

KAĞIT

CMC kağıt imalatında selülozik yapısı nedeniyle ince ve kalın kartonların belirli özelliklerinin optimasyonu için kullanılır. Başlangıcı ve film yapma özelliği nedeni ile kağıt hamuruna ilâve edildiğinde mukavemeti artırır, baskı kalitesini yükseltir, baskı verimi artar ve baskı kalitesi netleşir. Kağıda daha çok dolgu maddesi ilavesine imkan verir. Tek başına veya diğer kağıt yardımcı maddeleriyle beraber onların karakteristik özelliklerinin etkisini arttırır. Daha iyi sonuçların alınması sadece yapışmada, yapışma sağlamlığında, dolgu maddelerinin retansiyonunda, boya maddelerininde ve optik parlaklık (opasite) vericilerde değil, baskı tekniğinde de kendini gösterir.

Müşteri talebine göre farklı kimyasal spektlerde CMC ürünler temin edilebilir.

Ürünlerimiz ve kullanımlarına dair detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.

DETERJAN SANAYİ

Dencell-D tip ürünlerimiz krem ve toz deterjan imalatında kullanılan teknik CMC ürünleridir. Deterjan sanayinde laboratuar çalışmaları CMC’nin pamuklu dokumalarda pamuk lifleri ile (H) bağı teşkil ettiklerini ortaya koymuştur. Kir tutma özelliği negatif (-) yüklü toz parçaları ile negatif (-) karboksimetil grupları arasında meydana gelir. Bu sayede CMC toz deterjanlarda, kir tutarak durulama suyu ile kirin atılmasını (anti-redeposition) sağlar. Bu yüzden Anti-redeposition Ajanı olarak da adlandırılır. Bunun haricinde, temizleme gücünü de arttırarak performans ve ekonomide faydalar sağlar.

Krem deterjanlarda ise daha çok su tutma istendiğinden daha yüksek vizkoziteye sahip CMC tercih edilir.

Dencell-D tipi CMC ürünlerimiz genel kabul görmüş deterjan spesifikasyonları limitleri içerisinde kalmakla beraber, bu standart ürünlerimiz haricinde müşteri talebine göre farklı kimyasal spesifikasyon ve fiziksel görünümlerde de üretilebilirler.

Bu esnek üretim imkanları ve farklılıklar sonucunda müşteri memnuniyeti, fiyat hassasiyeti, performans beklentisi en üst düzeyde karşılanır.

Ürün portföyümüzde bulunun deterjan tipi CMC ürünler, kullanım şekline göre 2 ana gruba ayrılmıştır:

Toz Deterjan Tipleri

Dencell-DT tipleri genel itibariyle toz deterjan imalatında kullanılır. Spesifikasyonları itibariyle farklı endüstrilerde amacına yönelik olarak farklı görevlerde de kullanılabilirler.

Toz deterjan sanayinde, müşteri talebine, pazar-fiyat hassasiyetine, ekonomi, ve üstün renk ve fiziksel form özelliklerine göre toz deterjan tipi CMC ürünlerimiz fiyat performans kriterlerine göre farkı tip ve standartlarda üretilebilmektedir. Standart tiplerin haricinde müşterilerimizin talebine uygun spesifikasyonlarda da üretim yapılabilir.

Krem Deterjan Tipleri

Dencell-DK tipleri, farklı vizkozite değerlerine göre değişik speksifikasyon aralıklarında üretilebilmektedir. Bu tipler, krem deterjanlarda kullanılabildiği gibi, yüksek vizkozite vermeleri sebebiyle aynı zamanda, sıcak ülkelerde aşırı ve hızlı su kaybının önüne geçilmesi için değişik sanayi dallarında viskozite arttırıcı (viscosifier) olarak da kullanılmaktadır.

Yukarıda sıralanan tiplerden hariç, müşteri talebine göre çok yüksek vizkoziteli özel ürünler de üretilebilindiği gibi, standart ürünlerin spesifikasyonlarında değişiklik yapabilmek suretiyle esnek çözümler yaratabilmemiz de mümkündür.

Ürünlerimiz ve kullanımlarına dair detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.